CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Đề nghị chào giá keo làm kết dính nắp đáy với thân thùng phuy

Đề nghị chào giá keo làm kết dính nắp đáy với thân thùng phuy

Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai hiện đang có nhu cầu cần cung cấp hàng hóa chi tiết như sau:

Chi tiết
Gửi tin nhắn
Nhắn tin
Call