CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Quy định thanh toán

Cơ khí Xăng dầu nhận thanh toán theo 02 hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Về cách thức thanh toán: Tùy vào loại sản phẩm và thoả thuận giữa Cơ khí Xăng dầu và Khách hàng mà quyết định cách thức thanh toán khác nhau.

Khách hàng có thể thanh toán 100% toàn bộ đơn hàng trước khi nhận hàng. Thanh toán trước 30% trước khi đặt hàng, và thanh toán nốt 70% còn lại sau khi hàng được giao đến địa điểm thỏa thuận. Hoặc chia làm nhiều đợt nếu cả 2 bên cùng đồng ý.

Gửi tin nhắn
Nhắn tin
Call