CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Trụ Bơm - Phụ Tùng Trụ Bơm

Trụ Bơm - Phụ Tùng Trụ Bơm

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu (PMS) cung cấp trụ bơm - phụ tùng trụ bơm và các vật tư cho ngành xăng dầu.

Giới thiệu

  • Cung cấp trụ bơm xăng dầu.
  • Phụ tùng trụ bơm.
  • Phụ kiện đường ống.
  • Thiết bị đo bồn tự động.
  • Thiết bị bán hàng tự động.

Gửi tin nhắn
Nhắn tin
Call