CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Lịch sử phát triển

Năm 2016: Thành lập công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.

Năm 2009: Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2006: Đón nhận huân chương lao động hạng 2.

Năm 2005: Được trao tặng cúp vàng Thương hiệu Việt.

Năm 2003: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Năm 1999: Cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu.

Năm 1997: Đổi tên thành Công ty Cơ Khí Xăng Dầu.

                    Đầu tư dây chuyền Sargiani (Ý) mới 100% sản xuất thùng từ 18 - 25 L.

Năm 1994: Đầu tư dây chuyền mới 100% sản xuất phuy 200L Hyundai, Hàn quốc.

Năm 1992: Đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí Xăng Dầu.

Năm 1984: Đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí 23/11.

Năm 1975: Được thành lập, đặt tên là Xưởng Cơ khí Thống Nhất.

Gửi tin nhắn
Nhắn tin
Call